Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Information om upphandling på företagarnas frukostmöte

Publicerad: klockan

Christer Johansson och Lena Orrvad informerade Företagarna i Götene om aktuella kommunala upphandlingar. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Christer Johansson och Lena Orrvad informerade Företagarna i Götene om aktuella kommunala upphandlingar. Klicka på bilden för att förstora.

På Företagarna i Götenes senaste frukostmöte informerade den kommunala upphandlingsenheten om nyligen genomförda, pågående och kommande upphandlingar.

Christer Johansson som är upphandlingschef berättade också att Götene, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet där tre upphandlare servar de tre kommunerna och dess bolag. Det handlar totalt om inköp av varor och tjänster för bortåt en miljard kronor per år varav Götene står för cirka 250 miljoner kronor.

Samarbete sker även med andra kommuner genom tillfälliga samarbetsgrupper för att hjälpas åt med upphandling. Bland annat med Falköping när det gäller livsmedel. I en upphandling av städkemikalier och städredskap deltar de flesta kommunerna i Skaraborg. Ett annat exempel är den nyligen genomförda upphandlingen av fordon för Västra Götalands-regionen och där även de flesta kommunerna inom region är med.

Normalt tar en upphandling mellan 80 och 150 timmar att genomföra fördelat över en period av sex till tolv månader.

Upphandlarna administrerar även överprövningsärenden som går till domstol och där upphandlingsenheten företräder kommunerna.

I varje upphandling krävs av de företag och deras underleverantörer som levererar varor, att de uppfyller vissa sociala och etiska krav. Internationella arbetsorganisationens åtta kärnkonventioner, FNs barnkonvention artikel 32, miljö samt hälsa och säkerhet.

Christer berättar att man deltagit i en upphandling och köpt kontrolltjänster (revisioner) på plats hos leverantörer. Mellan tio och 20 revisioner beräknas genomföras per år. Ett antal revisoner har redan genomförts, bland annat i Asien hos tillverkare av kopieringsmaskiner.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!