Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Dags att jobba tillsammans för ett hållbart fiske i HELA Vänern?

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Fiskeområde Vänern 2014-2020

I december 2014 lämnades en ansökan in till Jordbruksverket om finansiering för en verksamhet som syftar till att kraftsamla för ett hållbart fiske i HELA Vänern. Projektledare för arbetet har varit Ove Ringsby, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Strategin har arbetats fram i bred dialog med Leader-fonder, myndigheter, yrkesfiskare, sportfiskare och andra berörda. Den övergripande visionen är ”Livskraftigt vänerfiske – även i framtiden”. Tre övergripande målsättningar har utformats:

  • Vänern – en tillväxtregion och ett starkt varumärke
  • Fiske i balans – med hälsosamma produkter
  • God kunskap om fiskets förutsättningar kombinerat med aktiv innovationsutveckling

Bakgrund

Under 2009-2015 driver Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ett Fiskeområde finansierat av EUs fiskerifond, Västra Götalandsregionen och Biosfärområdets tre kommuner: Lidköping, Götene och Mariestad. Syftet med projektet har varit utveckla en hållbar fiskenäring i vårt biosfärområde. Stort fokus har varit på nya former för samarbete som kan ge ett högre förädlingsvärde på produkter eller tjänster. Verksamheten har varit framgångsrik på många sätt och har bl a bidragit till den nyligen lanserade Vänerlöjrommen. Drygt 20 projekt har godkänts och totalt 11 miljoner kronor har satsats på olika utvecklingsåtgärder kopplade till fiskenäringen i vårt Biosfärområde.

Man har också utfört en förberedande studie kring möjligheterna att bilda ett gemensamt fiskeområde för HELA Vänern inför kommande programperiod i EU. Kommunerna runt Vänern har generellt visat både intresse och engagemang för idén, liksom fiskets företrädare såväl inom yrkes- som sportfiskeområdet. Signalerna från regionalt och statligt håll är också övervägande positiva.

Besked från Jordbruksverket väntas i under våren 2015.

Kontaktperson: Ove Ringsby, 0501 - 39 31 94 ove.ringsby@vanerkulle.se

Vill du läsa vad som står i ansökan hittar du den här: Ansökan Fiskeområde Vänern 2014 (pdf, 1.7 MB)PDF (pdf, 1.7 MB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!