Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Resultatet från medborgar­under­sökningen 2018

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Under hösten 2018 deltog Götene kommun i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. En kort beskrivning av resultatet är att Nöjd-Region-Index (NRI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII) har ökat sedan föregående mätning 2016. Medan Nöjd-Medborgar-Index (NMI) har samma indexvärde som tidigare mätning.

Enkäten omfattar tre områden där man mäter olika index. Det första är Nöjd-Region-Index (NRI) som handlar om hur nöjd man är med Götene kommun som en plats att leva och bo på. Det andra är Nöjd medborgar-Index (NMI) som handlar om hur medborgarna ser på kommunens verksamhet. Det tredje området är Nöjd-Inflytande-Index (NII) som mäter hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen.

Riktigt glädjande är att Götenes medborgares nöjdhet med sitt inflytande och sina möjligheter till påverkan ökar, indexet för Inflytande (NII) har ökar för fjärde mätningen i rad.

Medborgarnas betyg på Götene kommun som en plats att leva och bo på har ökat. Noterbart är att betyget för delarna Trygghet och Arbetsmöjligheter har ökat mest. Minst nöjda är vi med Kollektivtrafiken och Nöjesutbudet.

När det gäller kommunens verksamhet ger medborgarna de högsta betygen till Vatten och avlopp och Förskola. Lägst betyg får Gator och vägar samt Miljöarbetet. Noterbart är att betygen i 80 procent av frågorna ligger högre än eller lika med övriga kommuner i undersökning. Överlag verkar medborgarna vara nöjda med kommunens verksamhet.

Fakta om undersökningen

Götene kommun har deltagit i SCB medborgarenkät vartannat år sedan 2008. I årets mätning deltog 111 kommuner. Svarsfrekvensen i Götene kommun var 45 procent, det vill säga 540 svar på 1200 utskickade enkäter. Enkäten vände sig till de som är 18 är och äldre.

Undersökningsresultatet

Vid frågor kontakta

Jerker Andersson Liljestrand, kommundirektör
Telefon: 0511- 38 60 15
E-post: jerker.anderssonliljestrand@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!