Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ombyggnation av vårdlokalerna i Centrumhuset har dragit igång

Vårdcentralens och vårdmottagningarnas lokaler i Centrumhuset är slitna och för trånga. Därför görs nu en omfattande renovering av samtliga vårdlokaler. Först ut är barnavårdscentralen. Hela ombyggnationen görs i sju etapper och beräknas vara klar sommaren 2022.

En omfattande renovering och ombyggnation av Västra Götalandsregionens vårdlokaler på markplan i Centrumhuset har nu dragit igång. Anledningen till ombyggnationen är att vårdlokalerna är slitna och undermåliga på grund av att stora delar är i ursprungsskick från det att fastigheten byggdes på 1970-talet. Ytterligare en anledning är att lokalerna har blivit för små för vårdcentralens patientmängd efter att den privata vårdcentral som tidigare fanns i Centrumhuset lades ner för en tid sedan.

En ombyggnation i sju etapper

Ombyggnationen kommer att göras i sju etapper. Detta för att de berörda verksamheterna ska kunna fortsätta att vara igång under tiden, samt att byggarbetet ska störa husets olika verksamheter så lite som möjligt under byggtiden.

Följande verksamheters lokaler kommer att byggas om:

  • Närhälsans vårdcentral
  • Barnmorskemottagningen
  • Ungdomsmottagningen
  • Barnavårdscentralen (BVC)
  • Elevhälsan

Detta kommer att innebära att verksamheterna flyttar till andra lokaler i Centrumhuset under tiden renoveringen pågår och att entréerna till vårdlokalerna flyttas. Detta kommer att skyltas upp tydligt när det blir aktuellt.

Ombyggnationen startar i de västra delarna av Centrumhuset, det vill säga närmast Järnvägsgatan, för att sedan etappvis närma sig entréhallen. I första etappen är det alltså BVC:s lokaler som byggs om. BVC har därför nu tillfälliga lokaler där elevhälsan tidigare höll till. Elevhälsan i sin tur har flyttat till den gamla gynmottagningens lokaler med ingång bredvid lastbryggan på Doktorsvägen.

Vad kommer att göras i lokalerna?

Förutom att flytta väggar för att skapa en säkrare vårdverksamhet och ett bättre flöde för patienterna kommer samtliga gamla el- och vvs-installationer att bytas ut till nya och energieffektivare system. Nyare installationer av modernare typ sparas och återanvänds i ombyggnationen, exempelvis lågenergibelysning.

De delar som redan har genomgått renoveringar på senare år, exempelvis toaletter, kommer att lämnas utan åtgärd.

Färdig renovering

Hela ombyggnationen av samtliga vårdlokaler beräknas vara slutförd sommaren 2022.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!