Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 18 juni 2018

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
18 juni 2018 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Information från Riksbyggen, Götene Äldrehem om utbyggnaden av äldreomsorgsplatser
 3. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 4. Medborgarförslag: Gör pendelparkering för personbilar med laddstolpar vid Källby hållplats
 5. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 6. Eventuellt inkomna motioner
 7. Antagande av Renhållningstaxa 2018 för renhållning inom Götene kommun, från 1 juli 2018
 8. Svar på motion från Moderaterna (M) om att stärka hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan
 9. Svar på motion gällande frågor om läxor från Vänsterpartiet (V)
 10. Svar på motion från Centerpartiet (C) om att göra Badhusparken till en attraktiv rekreationsplats i Götene
 11. Svar på motion från Centerpartiet (C) om att sluta dekorera med fågelfjädrar
 12. Svar på motion från Götenes framtid (GF) om att bygga/förlänga befintlig gång och cykelväg från Pellagårdkorset Götene fram till Månstorpsvägen
 13. Rapport - Utredning av förutsättningar för kommunalt ägande av konstgräsplan
 14. Rapport från nämnden för service och teknik - Planerade och prioriterade åtgärder för cykelvägar i Götene kommun
 15. Kommunfullmäktiges arbetsordning från 15 oktober 2018
 16. Politisk organisation från och med mandatperioden 2019
 17. Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022
 18. Ändring i allmänna lokala ordningsföreskrifter rörande kommunens affischtavlor
 19. Antagande av "Det goda livet i Västra Götaland, handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020.".
 20. Begäran omfördelning av investeringsbudget Centrumhuset
 21. Utökning borgensram, Götene Vatten & Värme AB
 22. Upplösning av stiftelsen Hildur och John Karlssons fond
 23. Upplösning av stiftelsen Samfond för äldre
 24. Upplösning av stiftelsen Emil Falcks minne
 25. Upplösning av stiftelsen August Johanssons understödsfond
 26. Ny förbundsordning, Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
 27. Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2017
 28. Redovisning av partistöd 2017
 29. Anmälningar kommunfullmäktige
 30. Valärenden

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!