Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Del av Järnvägsgatan avstängd

Från den 7 september kommer en del av Järnvägsgatan att vara avstängd för genomfart på grund av grävarbeten.

Järnvägsgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik mellan den södra och norra delen av gatan. Avstängningen är mellan Majåkersgatans båda utfarter och beror på asfaltsunderhåll. Samtidigt passar vi på utföra vissa grävarbeten som byte av gatubrunnar och andra VA-arbeten innan asfaltering sker av vägen.

In- och utfarterna till verksamheterna längs sträckan kommer att få begränsad framkomlighet. Omledning av trafiken sker med orangea vägvisare.

Arbetet beräknas pågå till den 19 september och framkomligheten kommer att vara begränsad till verksamheterna utmed den avstängda sträckan.

Service och teknik samarbetar och samordnar med Götene Vatten och Värme vid underhållsarbeten På så sätt blir det enklare för dig när vi bara behöver gräva upp Järnvägsgatan en gång.

Tillfällig lokal trafikföreskrift

Kontakt: trafikingenjör Fernando Cruz del Aguila, telefon 322 18

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!