Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Under vecka 33 och 34 avverkas träd som är angripna av granbarkborre

Tyvärr har vi även i år angrepp av granbarkborre i Brännaskogen och Stjälkaskogen. Med hjälp av hundar tränade för sökning av granbarkborre vet vi nu vilka träd som är angripna. Över 150 träd markerades som angripna i Brännaskogen.

Granbarkborrens angrepp på en gran.Förstora bilden

Granbarkborrens angrepp på en gran.

Under förra veckan fick vi hjälp av de specialtränade hundarna Tara och Nocka och deras ägare Camilla Lundgren från Baggebo hundcenter. De har sökt fram angripna träd i Bränna- och Stjälkaskogen i Götene. Över 150 träd i Brännaskogen markerades av hundarna som angripna och dessa kommer att behöva avverkas innan granbarkborrarna svärmar igen och då flyttar sig till nya träd eller går ner i marken för övervintring.

Beroende på väder kan detta ha varit sista svärmningen för granbarkborren i år och de individer som lever till nästa säsong vandrar ner i marken för övervintring. För att minska risken för angrepp kommande år ska angripna träd avverkas och forslas bort inom fyra veckor, då granbarkborren fortfarande finns kvar i trädet.

Kommunen planerar återplantering, inte av gran utan andra arter, för att skynda på återväxten av våra viktiga tätortsnära skogar.

Döda granar efter granbarkborrens angrepp.Förstora bilden

Döda granar efter granbarkborrens angrepp.

Camilla Lundgren från Baggebo hundcenter och hunden Tara framför ett nymarkerat angripet träd.Förstora bilden

Camilla Lundgren från Baggebo hundcenter och hunden Tara framför ett nymarkerat angripet träd.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!