Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Spillvärme ska bli fjärrvärme

Publicerad: klockan

Ett stort rör för fjärrvärme ligger i en grävd kanal.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Det råder stor politisk enighet i Götene kommun om att stärka kommunens miljöarbete. Just nu sker olika miljöinsatser runt om i kommunen i linje med den nya energi- och klimatplan.

Götene kommuns bolag Götene Vatten och Värme och Svenska Foder samarbetar för att använda Svenska Foders spillvärme i kommunens fjärrvärmeverk beläget i Hällekis.  Miljöinsatsen sker i linje med Energi- och klimatplanens mål - Förutsättningar att bättre utnyttja spillvärme i kommunen.

I november ska anläggningen vara klar som förser fjärrvärmekunderna i Hällekis med spillvärme från Svenska Foder. Svenska Foder producerar idag ånga som de använder till sina foderpressar för att tillverka foderpellets. Det finns ett överskott av ånga som tidigare inte har tagits tillvara. Svenska Foder har installerat en turbin som drivs av ångan och genererar el, när energin i ångan har tagits tillvara i turbinen återstår det kondensat som fortfarande innehåller mycket energi. I dag kyls den energi bort och ytterligare energi går åt. Det är denna energi som ska bli fjärrvärme.

Götene Vatten och Värme har ett fjärrvärmenät i Hällekis som är 2 km långt. Årligen produceras ca 3 500 MWh värme till de 42 anläggningar som är anslutna till fjärrvärmesystemet. I fjärrvärmeproduktionen i dag är pellets det huvudsakliga bränslet men eldningsolja används vid spetslast d.v.s. vid kall väderlek när pelletspannorna inte klarar av att värma upp systemet tillräckligt och som reserv. Det nya samarbetet innebär att det finns möjlighet att minska förbrukningen av fossila bränslen ordentligt och därmed även koldioxidutsläppen. Detta innebär att våra energiresurser tas om hand och utnyttjas maximalt. I stället för att använda energiråvara i form av trä pellets och eldningsolja kan den energin som blir över efter industriprocessen användas till fjärrvärme där det räcker med lågvärdig energi*. Samarbetet innebär en samhällsekonomisk vinst där resurser som annars skulle gått förlorad tas tillvara på ett bra sätt.

*Lågvärdig energi - Man skiljer på högvärdig energi och lågvärdig energi. En energi är högvärdig när en stor del av den kan användas. En energi är då givetvis lågvärdig när endast en liten del av energin kan användas.

Hela energi- och klimatplanen går att ta del av på Medborgarkontoret i Centrumhuset i Götene eller på www.gotene.se/planer.

För frågor eller synpunkter gällande energi- och klimatplanen kontakta: Mikael Lundgren
Telefon: 0511-38 62 83
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

För frågor som berör fjärrvärme, kontakta:
Lisa Oltegen
Telefon 0511-38 64 83
E-post: lisa.oltegen@gotenevatten.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!