Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Så klimatanpassar du din fastighet - checklista

Som fastighetsägare har du ett långtgående ansvar vad gäller att skydda din egendom. Det innebär även att se till att ditt hus och din trädgård står emot klimatförändringar. Här ger vi dig en checklista på vad du kan göra för att klimatanpassa din fastighet.

Tre vuxna och två barn som fikar på altanen till ett hus. Förstora bilden

Fastighetsägarens ansvar att klimatanpassa fastigheten

Som enskild fastighetsägare har du ett långtgående ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda din egendom. Det innebär att du som fastighetsägare själv ser till att fastigheten inte råkar ut för klimatrelaterade skador.

Samtidigt ska den egna fastigheten inte orsaka olägenhet för andra, exempelvis genom att avleda dagvatten till en annan tomt.

Ansvaret omfattar inte bara när en åtgärd utförs, som vid byggnation, utan också om försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Som fastighetsägare ska du hålla dig informerad om vilka klimatrelaterade risker som finns och ta hänsyn till dessa vid drift och underhåll.

Det finns flera sätt att skydda din fastighet, både i förebyggande syfte och i det akuta skedet. Här följer några förslag:

Planera inför värmebölja och torka

 • Planera för skugga med träd och buskar i anslutning till fastigheter samt överväg gröna tak och fasader. Ökad grönska ger lägre inne- och utetemperaturer varma sommardagar, bättre motståndskraft mot översvämningar och inte minst ökad trevnad.
 • Installera solskydd och markiser samt eventuell fjärrkyla.
 • Dra ner persienner eller gardiner på dagen för att stänga solens värme ute.
 • Vädra kvällar och nätter, när utetemperaturen är lägre.
 • Ha koll på brandrisken och anpassa dina aktiviteter när det gäller till exempel grillning.
 • Skaffa en regntunna som du ansluter till stuprören för att samla regnvatten. Vid torka eller att det av annan orsak inte finns tillgång till vatten till bostaden kan regnvattnet användas för bevattning eller till dricksvatten efter rening. Täck tunnan med lock så vatten inte förorenas.

Planera inför ett skyfall eller storm

 • Se över försäkringsskyddet.
 • Skaffa information om tidigare väderhändelser.
 • Följ väderleksprognosen.
 • Ha koll på vattennivån i närliggande vattendrag och sjöar.
 • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
 • Se till så att marken lutar bort från huset.
 • Planera för barriärer.
 • Skaffa pump om källaren riskerar att översvämmas.
 • Ha en avstängningsbar golvbrunn, backventiler på avlopp, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten.
 • Flytta undan känsliga föremål från källarvåning.
 • Är det stopp i dagvattenbrunnar, kontakta kommunen.
 • Inför en storm, ta in eller surra fast lösa föremål.

Klimatanpassning en viktig fråga för kommunen

Vi vill vara en ledande kommun i skapandet av ett robust och attraktivt samhälle, byggt på principen om förnybara resurser och där ett tillväxtvänligt näringsliv kan verka i samklang med klimatvillkoren.

För Götene kommun är klimatanpassning en viktigt fråga att hantera. Vi arbetar strategiskt och ansvarsfullt för att minimera skador som kan uppstå när klimatet förändras. Klimatanpassning gör vårt samhälle robustare, grönare, mer hälsosamt och mer attraktivt.

Vill du veta mer om vårt arbete? Välkommen att höra av dig!

Tomas Ekelund, miljöstrateg
Telefon: 0511-38 60 69
E-post: tomas.ekelund@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!