Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Klimatklivet återinförs

Publicerad: klockan

Logotyp för Klimatklivet.

Klicka på bilden för att förstora.

I vårbudgeten föreslog regeringen ett antal förstärkningar av budgeten 2019 för klimatarbetet.

750 miljoner kronor avsätts därför till nya investeringsstöd inom Klimatklivet.

Om riksdagen i juni beslutar i enlighet med vårbudgeten så kommer Naturvårdsverket att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet efter sommaren. Om du tänker söka så kan du läsa på innan så du är förberedd när ansökan öppnar. Det brukar vara 2 – 3 ansökningsomgångar per år.

Vad kan jag få stöd för?

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål
 • Inköp av fordon (stöd för merkostnad av klimatsmartare alternativ) m.m.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

 • Åtgärden ska ha en tillräckligt hög klimatnytta. Klimatnyttan bör vara minst 0,75 kg koldioxidekvivalenter per investerad krona.
 • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
 • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
 • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

Hur mycket stöd går att få?

Företag: De minimisförordningen max 70 procent 
              Gruppundantagsförordningen 30 – 50 procent.
Laddstationer: Max 50 procent i stöd
Övriga (kommuner, regioner, organisationer): Max 50 procent

På naturvårdsverket kan du läsa mer när ansökan öppnar

På länsstyrelsens sida finns kontaktuppgifter till handläggare som du kan kontakta för frågor inför ansökan


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!