Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Inkommen bygglovsansökan för basstation med torn vid Slåttebråtten är beviljad

Publicerad: klockan

Vi informerar berörda att en bygglovsansökan om nybyggnad av basstation med torn vid Slåttebråtten utanför Brännebrona har beviljats av Miljö- och bygglovnämnden.

Den ansökan gällande en nybyggnad av en basstation med torn och två teknikbodar för elektronisk kommunikation har beviljats av Miljö- och bygglovnämnden.

Det beviljade bygglovet gäller placering Slåttebråten 4:1, mellan Slåttebråtens gård och E20.

Ta del av handlingarna

Berörda grannar/sakägare informeras om detta i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL).

Informationen har även publicerats i Post- och inrikes tidningar

Handlingarna finns även tillgängliga på Miljö- och bygglovnämnden, Centrumhuset, Götene.
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!