Inkommen bygglovsansökan för basstation med torn vid Slåttebråtten är beviljad

Publicerad: 04 juli 2018 klockan 14.05

Vi informerar berörda att en bygglovsansökan om nybyggnad av basstation med torn vid Slåttebråtten utanför Brännebrona har beviljats av Miljö- och bygglovnämnden.

Den ansökan gällande en nybyggnad av en basstation med torn och två teknikbodar för elektronisk kommunikation har beviljats av Miljö- och bygglovnämnden.

Det beviljade bygglovet gäller placering Slåttebråten 4:1, mellan Slåttebråtens gård och E20.

Ta del av handlingarna

Berörda grannar/sakägare informeras om detta i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL).

Informationen har även publicerats i Post- och inrikes tidningar

Handlingarna finns även tillgängliga på Miljö- och bygglovnämnden, Centrumhuset, Götene.
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 04 juli 2018