Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun och Kinnekulle energi genomför ett projekt med att återskapa och stärka biologisk mångfald inom kraftledningsgator på Kinnekulle

Ett nytt projekt inom Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) har inletts där Götene kommun, Kinnekulle Energi, Högskolan i Skövde och Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle samverkar.

En liten fågel med orange haka och kind och grå dräkt sitter på en gren.Förstora bilden

LONA Projektet har som syfte och målsättning att stärka biologisk mångfald inom kraftledningsgator på Kinnekulle där Götene kommun, Kinnekulle Energi AB, Högskolan i Skövde och Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnkulle medverkar. Projekt syftar till att kartlägga biotoperna i Kinnekulle Energis kraftledningsgator i relation till den gröna infrastrukturen av omgivande landskapets biotoper för att utifrån detta analysera hur anpassad markskötseln inom ledningsgatorna kan förstärka förutsättningarna för biologisk mångfald inom hela landskapet. Kartläggningen kommer utgöra underlag för framtagning av Kinnekulle Energis skötselplaner för ledningsgator i syfte att skapa bästa förutsättningar för biologisk mångfald i identifierade områden.
Projektet syftar även till att kompetensutbilda de anställda på Kinnekulle Energi inom naturvårdande åtgärder och hur deras verksamhet kan bidra till Agenda 2030, mål 15 Biologisk mångfald, och nationella miljömål.

Projektsamordnare för Götene kommun:

Mikael Lundgren, Kommunutvecklare på Samhällsbyggnad.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!