Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene klättrar 97 placeringar i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun

Publicerad: klockan

Götene kommun klättrar 97 placeringar i Lärarförbundets årliga ranking av Sveriges bästa skolkommuner. Anledningen är förbättrade elevresultat och gott samarbete mellan kommunen och fackförbundet.

Varje år rankar fackförbundet Lärarförbundet Sveriges kommuner. De väger samman ett antal aspekter som ur facklig synpunkt är viktiga indikatorer på hur bra kommunen är som skolkommun. Det handlar om lärarstatistik, elevresultat och hur fackförbundet upplever kommunen som samarbetspartner.

I årets ranking av skolkommunerna har Götene klättrat 97 placeringar och hamnar nu, strax bättre än medel, på plats 137 av 290. De främsta anledningarna till Götenes klättring beror på förbättrade elevresultat samt en god samverkan mellan fackförbundet och kommunen. Placeringen dras ner av Götenes lägre löneläge samt en högre sjukfrånvaro bland lärare.

Sektorchef Olle Isaksson framhåller långsiktigt arbete utifrån ett helhetsperspektiv i såväl förskolan som grundskolan som en viktig framgångsfaktor.

‒ Barnens lust att lära och grunden till kunskapsutvecklingen sätts i förskolan och fortsätter genom hela grundskolan. Under de senaste åren har vi pratat mycket om det och medvetet arbetat med satsningar som går hand i hand i de båda verksamheterna. Även fritidshemmen, med sin särskilda pedagogik, är en viktig del av det här arbetet, säger Olle.

Lärarförbundets ordförande Paula Westerling ser att samarbetet mellan fackförbundet präglas av ett positivt förhandlingsklimat, såväl på central nivå som på sektorsnivå, vilket har haft betydelse för rankingen.

‒ Götenes politiker har förtroende för lärarnas och skolledarnas profession och de är intresserade av att föra en dialog med Lärarförbundet om skolfrågorna, säger Paula. De förbättrade elevresultaten menar hon beror på det goda arbete som lärarna utför, hela vägen från första dagen på förskolan till dess att eleverna slutar nian.

Det fullständiga rankingsresultatet återfinns på: www.lararforbundet.se/artiklar/resultat-basta-skolkommun-2014-hela-rankningen (nytt fönster)

Vid frågor kontakta:

Olle Isaksson, sektorschef
E-post: olle.isaksson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 72

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!