Tillsynsavgift enligt Alkohollagen avseende öl klass II

Kommunfullmäktige beslöt den 9 december med § 181:

"1 Tillsynsavgift skall tas ut för öl klass II. Avgiften för tillsynen fastställes till 1 460 kronor per butik och försäljningsställe första året och från och med andra året blir avgiften 1 260 kronor per butik och försäljningsställe och år. Ytterligare besök, utöver ett per år, kan debiteras särskilt utifrån timkostnad.  Denna timkostnad utgår från självkostnadsprincipen och socialnämnden får i uppdrag att fastställa timkostnaden.

2 Socialnämnden får i uppdrag att redovisa översyn och utvärdering i kommunfullmäktige efter två år.

3 Tillsynsavgiften gäller från och med 1 januari 2003."

Socialnämnden har den 29 januari 2003 med § 19 fastställt timtaxan för återbesök till 200:-/tim.

Läs Kommunfullmäktiges beslut om tillsynsavgift för öl klass 2PDF (pdf, 79.3 kB)

Läs Socialnämndens beslut om timtaxa för återbesökPDF (pdf, 18.4 kB)

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!