Lyssna

Öppettider och kontakt­information för bygg­avdelningen

Vill du ha kontakt med oss personligen, träffar du oss på Centrumhuset i centrala Götene, Torggatan 4. Anmäl ditt besök i medborgarkontoret så möter vi upp.

Nu i Coronatider har vi mycket begränsad möjlighet att möta dig personligen

Öppettider

Helgfria vardagar mellan klockan 08.00-17.00
Lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Postadress

Götene kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
533 80 Götene

Det går också bra att lämna brev eller meddelanden i medborgarkontoret vid entrén i Centrumhuset. Därifrån vidarebefordras dina handlingar till samhällsbyggnadsavdelningen.

När Centrumhuset är stängt kan du även lämna brev i Centrumhusets brevinkast, som är beläget omedelbart till höger om entrédörren mot torget i Götene. Glöm inte att adressera kuvertet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:

Miljö- och bygglovnämndens expedition
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 00

Tommy Andersson, Bygglovhandläggare
E-post: tommy.andersson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 70

Christer Hjälm, Bygglovhandläggare
E-post: christer.hjalm@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 75

Carolin Carlgren, Administratör
E-post: carolin.carlgren@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 58

Henrik Sommarström, Karttekniker/GIS-ingenjör
E-post: henrik.sommarstrom@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 46

Karolina Ringdahl, Kommunekolog
Telefon: 0511-38 62 32
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se

Elin Perjos, Planarkitekt
Telefon: 0511- 38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

John Cronqvist, Planarkitekt
Telefon: 0511- 38 60 57
E-post: john.cronqvist@gotene.se

Unnar Kristmannsson, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: unnar.kristmannsson@gotene.se

Klimat och energirådgivare:
Camilla Funke
Telefon: 0511-325 77
E-post: camilla.funke@skara.se

Raéd Alwan
Telefon: 0511-325 54
E-post: raed.alwan@skara.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!