Lyssna

Öppettider och kontakt­information för bygg­avdelningen

Postadress

Götene kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
533 80 Götene

Det går också bra att lämna brev eller meddelanden i medborgarkontoret vid entrén i Centrumhuset. Därifrån vidarebefordras dina handlingar till samhällsbyggnadsavdelningen.

När Centrumhuset är stängt kan du även lämna brev i Centrumhusets brevinkast, som är beläget omedelbart till höger om entrédörren mot torget i Götene. Glöm inte att adressera kuvertet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:

Miljö- och bygglovnämndens expedition
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 00

Christer Hjälm, Bygglovhandläggare
E-post: christer.hjalm@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 75

Camilla Brandell, Bygglovhandläggare Epost:camilla.brandell@gotene.se                               
Telefon: 0511- 38 60 59

Max Andersson, Bygglovhandläggare
E:post: max.andersson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 55

Carolin Carlgren, Administratör
E-post: carolin.carlgren@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 58

Henrik Karlsson, Samhällsplanerare
E-post: henrik.karlsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 46

Karolina Ringdahl, Kommunekolog
Telefon: 0511-38 62 32
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se

Fredrika Schönborg Klang, kommunekolog
Telefon: 0511- 38 62 33
E:post: fredrika.klang-schonborg@gotene.se

Elin Perjos, Planarkitekt
Telefon: 0511- 38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

John Cronqvist, Planarkitekt
Telefon: 0511- 38 60 57
E-post: john.cronqvist@gotene.se

Måns Nyström, GIS-ingengör
Telefon : 0511-38 60 56
E-post: mans.nystrom@gotene.se

Tova Varde, Mark och exploatering
Telefon: 0511-38 60 07
E-post: tova.varde@gotene.se

Unnar Kristmannsson, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: unnar.kristmannsson@gotene.se

 

Klimat och energirådgivare:
Camilla Funke
Telefon: 0511-325 77
E-post: camilla.funke@skara.se

Raéd Alwan
Telefon: 0511-325 54
E-post: raed.alwan@skara.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!