Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Stänger kulturskola för att omfördela personal till andra verksamheter

Från och med 18 mars stänger kulturskolan i Götene sin verksamhet. Detta för att kulturskolans personal behövs för att täcka upp personalbortfall i andra verksamheter inom skola och barnomsorg. Kulturskolan håller stängt tills vidare.

Idag beslutade krisledningsgruppen i Götene kommun att stänga kulturskolan från och med 18 mars och tills vidare. Detta för att kunna nyttja kulturskolans personal inom andra verksamheter.

Skola och barnomsorg är i stort behov av personal då en stor andel lärare, förskolepedagoger och andra yrkesgrupper inom skolan och barnomsorgen är frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn. Eftersom kulturskola inte är en lagstyrd verksamhet och kulturskolans personal är pedagoger som är vana att arbeta med barn ser vi dem som en självklar grupp att i detta läge omfördela till andra verksamheter.

– Vår personal inom kulturskolan har varit förberedda på att den här situationen kunde uppstå och de är välvilligt inställda till att byta arbetsplats och arbetsuppgifter under en tid framöver. Alla vill hjälpa till i den mån vi kan och arbeta där vi gör mest nytta, säger kultur- och fritidschef Jytte Rixman-Svantesson.

Kulturskolan håller stängt tills vidare. Det kommer inte att skickas ut någon faktura för kulturskolans verksamheter den här terminen till följd av detta.

Vid frågor kontakta

Jytte Rixman-Svantesson, kultur- och fritidschef
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: jytte.rixman-svantesson@gotene.se

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!