Kulturskolans personal

Musikverksamheten

Ingrid Carlsson: cello, piano, Stråkligan
E-post: ingrid.m.carlsson@gotene.se

Ulla Stern: fiol, altfiol, Stråkligan
E-post: ulla.stern@gotene.se

Andreas Brink: gitarr, elgitarr, elbas, ukulele      
E-post: andreas.brink@gotene.se

Martin Lindqvist: klarinett, saxofon, slagverk
E-post: martin.lindqvist@gotene.se

Steffen Mickeler: trumpet, valthorn, baryton, trombon, blås- och klassorkester, brasslek
E-post: steffen.mickeler@gotene.se

Lena Öberg: tvärflöjt, blockflöjt, piano, blåsorkester, TooT-verksta´n, samordnare
E-post: lena.oberg@gotene.se

Lisa Gindemo Lidström: piano, sång, handläggare
E-post: lisa.gindemolidstrom@gotene.se

Dansverksamheten

Michelle Gilchrist-Rikken: dans
E-post: kulturskolan@gotene.se
E-posten läses av handläggaren.

Administration

Lisa Gindemo Lidström: handläggare, sång och piano
E-post: lisa.gindemolidstrom@gotene.se

Enhetschef

Jytte Rixman-Svantesson
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: jytte.rixman-svantesson@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!