Lyssna

Kulturskolans personal

Musik

Ingrid Carlsson: cello, piano, Stråkligan
E-post: ingrid.m.carlsson@gotene.se

Ulla Stern: fiol, altfiol, Stråkligan
E-post: ulla.stern@gotene.se

Andreas Brink: gitarr, elgitarr, elbas, ukulele      
E-post: andreas.brink@gotene.se

Martin Lindqvist: klarinett, saxofon, slagverk
E-post: martin.lindqvist@gotene.se

Steffen Mickeler: trumpet, valthorn, baryton, trombon, blås- och klassorkester, brasslek
E-post: steffen.mickeler@gotene.se

Lena Öberg: tvärflöjt, blockflöjt, piano, blåsorkester, TooT-verksta´n, samordnare
E-post: lena.oberg@gotene.se

Lisa Gindemo Lidström: piano, sång
E-post: lisa.gindemolidstrom@gotene.se

Dans

Michelle Gilchrist-Rikken, dans
E-post: kulturskolan@gotene.se
E-posten läses av handläggaren.

Teater

Johan Rundkvist, teater
Amanda Asp-Hult, teater
E-post: kulturskolan@gotene.se
E-posten läses av handläggaren.

Bild

Aka Akaberinejad Hosseini, bild
Nicklas Andersson, bild
E-post: nicklas.andersson@gotene.se

Administration och frågor om verksamheten

Samordnare: Lena Öberg
Admininstratör: Steffen Mickeler
Telefon: 0511-38 68 56
E-post: kulturskolan@gotene.se

Enhetschef

Jytte Rixman-Svantesson
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: jytte.rixman-svantesson@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!