Kulturskolans personal

Musikverksamheten

Ingrid Carlsson: cello, piano, Stråkligan
E-post: ingrid.m.carlsson@gotene.se

Ulla Stern: fiol, altfiol, Stråkligan
E-post: ulla.stern@gotene.se

Andreas Brink: gitarr, elgitarr, elbas, ukulele, Minigitarristerna      
E-post: andreas.brink@gotene.se

Martin Lindqvist: klarinett, saxofon, slagverk, blåsorkester, Brasslek
E-post: martin.lindqvist@gotene.se

Steffen Mickeler: trumpet, valthorn, baryton, trombon, blåsorkester, brasslek
E-post: steffen.mickeler@gotene.se

Lena Öberg: tvärflöjt, blockflöjt, piano, blåsorkester, TooT-verksta´n, samordnare
E-post: lena.oberg@gotene.se

Lisa Gindemo Lidström: piano, sång, handläggare
E-post:lisa.gindemolidstrom@gotene.se

Kulturverksamheten

Björn Karlsson: teater
E-post: bjorn.karlsson@abf.se
Björn är anställd av Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Linus Johansson: dans
E-post: gotene@sv.se
Linus är anställd av Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Administration

Lisa Gindemo Lidström: handläggare, sång och piano
E-post: lisa.gindemolidstrom@gotene.se

Enhetschef:

Jytte Rixman-Svantesson
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: jytte.rixman-svantesson@gotene.seVar det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor