Kulturskolans kalendarium

Kulturskolan följer grundskolans läsårstider, studie- och lovdagar. Vid undantag meddelas detta till berörda elever.

Vårteminen 2020: INSTÄLLD

Den 18 mars togs beslutet att kulturskolans verksamhet håller stängt tills vidare på grund av den rådande coronaläget. Detta för att kulturskolans personal behövs för att täcka upp personalbortfall i andra verksamheter inom skola och barnomsorg.

Den 16 april beslöt man att den ska vara fortsatt stängd resten av terminen. Vi kommer informera våra elever löpande under våren via plattformen Study along. Håll även koll på vår nya kurskatalog som kommer under våren inför höstens kurser.

Nedanstående kalendarium är alltså inte länge aktuellt.


v. 3 Teatern och den terminsbaserade musikundervisningen börjar enligt schema.

v. 4 Nystråk och Stråkligan börjar sina repetitioner, se under fliken Ensembler och orkestrar för närmare information..

v. 5 Ons och tors 29-30 jan TooT-verkamheten börjar, endast fortsättningskurser.

v. 5 Ons Blåsorkestern börjar sina repetitioner. Orkestern övar inte varje vecka, se under fliken Ensembler och orkestrar - Blåståget för närmare information.

v. 6 Tis 4 februari Dans & rörelse börjar, se flik för närmare information.

v. 7 Sportlov

v. 11 Mån-tors Samspelsvecka/musik; ingen ordinarie undervisning. För att ge våra elever möjligheter att spela tillsammans med andra på olika instrument stänger vi av den ordinarie undervisningen under en vecka och har olika nya grupper istället.
Att delta i gruppspel är roligt och utvecklande, och vi hoppas alla vill ta den här chansen. Varje elev kommer att få en inbjudan till en eller flera grupper som läraren anser är på lagom nivå. Noter kommer delas ut ett par veckor i förväg så att alla hinner gå igenom styckena i lugn och ro tillsammans med sin lärare.
Vi håller tummarna att man just denna vecka kanske hoppar över annan aktivitet till fördel för kulturskolan!
Vill man inte delta alls i samspelsveckan står man helt enkelt över. Observera att den ordinarie lektionen är inställd.

v. 12 Tors 19 mars OBS! Elevafton 18.30 är framflyttad, vi återkommer med datum. Stödföreningen håller sitt årsmöte som planerat 19.30 i orkstersalen, kulturskolan.

v. 15 Påsklov

v. 16 Mån Påsklov

v. 17 Tis 21 april elevafton 18.30 i kulturskolans orkestersal.

Lör 25 april Juniordag/utbudsdag för unga, i Göteneparken.

v. 20 Tis 12 maj gitarr- och slagverkskonsert 18.30 i kulturskolans orkestersal.

v. 21 Prel. Tis-ons 19-20 maj projekt instrumentvisningar för åk 2.

v. 22 Mån-tis 25-26 maj grundskolan har studiedagar, vi undervisar som vanligt.

v. 22 Ons 27 maj Vårkonsert 18.30 i kulturskolans orkestersal.

v. 22 Tors 28 maj Öppet Hus på kulturskolan 18.00-19-30.

v. 22 Lör 30 maj Götenelördan, fm, vi medverkar med våra olika grupper.

v. 23 Sista undervisningsveckan för den terminsbaserade undervsiningen.Med reservation för eventuella ändringar samt tillägg!Text

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!