Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Under vecka 47 uppmärksammar Fritid Ungdom "En vecka fri från våld"

En vecka fri från våld 2022 hålls mellan den 21-27 november. Under denna vecka kommer Fritid ungdom uppmärksamma kampanjen genom olika aktiviteter.

En vit bakgrundsbild med en text där det står "orange the world"Förstora bilden

Klicka på bilden för förstoring

Så här uppmärksammar vi veckan i ungdomsverksamheten

Vi kommer att jobba förebyggande med barnkonventionen och mänskliga rättigheter genom samtalsworkshop, spel, aktiviteter, utsmyckning och estetiska konstformer som skapas tillsammans med ungdomarna.

Läs vårt program för ungdomsverksamheten under vecka 47 på Götene kommuns hemsida.

En vecka fri från våld!

En vecka fri från våld 2022 hålls mellan den 21-27 november. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Under En vecka fri från våld ordnas en rad aktiviteter runt om i landet av MÄN:s lokalgrupper och Unizons jourer.

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste fem åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. Vi uppmuntrar aktörer att arrangera lokala aktiviteter!

Vad är orange day?

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Fritid-ungdom har fått stöd för veckan från Länsstyrelsen för att förebygga och uppmärksamma särskilt mänskliga rättigheter och barnrätt, HBTQI, barn och unga, våld i ungas partnerrelationer och maskulinitetsnormer.

 

Är du ung och vill veta mer om dina rättigheter? Då finns det många organisationer som erbjuder råd och stöd över chat, epost, samtal eller IRL.


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!