Lyssna

Utvecklingsområden och projekt

Fritid-ungdom arbetar med följande utvecklingsområden 2018-2020.

  1. Integration och delaktighet inom ungas fritidsverksamhet
  2. Meningsfull fritid för ungdomar med funktionsvariationer
  3. Fältarbeta kommunövergripande och även nå ungdomar i riskzon
  4. Arbeta för att synliggöra frågeställningar som berör ungdomar med olika sexuella läggningar.

Löpande arbeten

  • Skapar olika Dialogforum mellan ungdomar och politiker
  • Skapar meningsfulla lovaktiviteter och aktivitetsprogram

Funderingar du kring olika fritidsprojekt?
Ring 0511-386186 Catrine Lunnerhag, verksamhetsutvecklare på Fritid-ungdom
eller skicka e-post: catrine.lunnerhag@gotene.se

Tidningsartikel med bilder från ett reportage om nya bänkar i Skateparken

Reportage från NLT 13 mars 2017

Götene ungdomsverksamhet fick toppbetyg i nationell rankning

Fritidsledarna på Fritid-ungdom jublar - vi är bäst i landet på att erbjuda nyktra och kostnadsfria mötesplatser!

Ungdomens nykterhetsförbund har rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Webbenkäter och statistik från databaser ligger till grund för resultatet. Av Sveriges 290 kommuner har 234 deltagit. En del av årets rankning sammanväger hur bra kommunerna är på att erbjuda nyktra och kosnadsfria mötesplatser för ungdomar i poäng - där fick Götene ungdomsverksamhet 96 poäng av 100 poäng och därmed en delad förstaplats med Söderhamn.

Övriga delar i den nationella rankningen är vilka aktiviteter som erbjuds, inflytande och delaktighet, förebyggande arbete, antal fritidsgårdar, öppettider och hur många besök man har per kväll och hur man jobbar med barnkonventionen. Fritid ungdoms verksamhet ligger högt på alla delar.

Fritidsledarna jobbar hela tiden med ett medvetet utvecklingsarbete - ser ungdomarna, är lyhörda, flexibla och skapar delaktighet.

"I rankningen sprang vi förbi grannkommunerna med stormsteg. Det känns bra! Ofta hamnar små-kommunerna i skymundan. Nu har vi fått kvitto på att det arbetssättet vi jobbar på ligger i framkant. Tack för alla glada hejjarop och gratulationer vi fått denna vecka. Hälsar fritidsledarna på Fritid-ungdom stolt"

Artikel 31 i Barnkonventionen
Barn har rätt till lek, vila, fritid och rekreation samt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!