Lyssna

Utvecklingsområden och projekt

Fritid-ungdom arbetar med följande utvecklingsområden 2020-2023.

 • Ungas inflytande och delaktighet
  skapa förutsättningar för att ge unga möjlighet att påverka sin fritid i olika skapande- och lärande processer.
 • Fritid för alla
  skapa förutsättningar för inkludering i verksamheten som Fritid-ungdom erbjuder. Vi strävar efter att genomföra en tillgänglighetsanpassad verksamhet. Meningsfull fritid för ungdomar med funktionsvariationer.
 • Friluftsliv
  skapa förutsättningar för att utemiljöer blir en utav mötesplatserna för unga.

Verksamhetens mål - Kultur och fritidsprogrammet

Fritid-ungdom bedriver ungdomsverksamhet i kommunens tre olika tätorter. Den primära målgruppen är ungdomar i åldern årskurs 6 till 16 år. Men vissa verksamheter och aktiviteter som till exempel fritidsverksamhet för funktionsnedsatta vänder sig även till unga vuxna.

Basen i Fritid-ungdoms verksamhet är:

 • Fritidsgårdsverksamhet
 • Gruppverksamhet
 • Arrangemang
 • Fältfritidsverksamhet

I grupp- och arrangemangverksamhet i samverkan med kyrkor, föreningar, organisationer och andra kommunala verksamheter.
Inflytandefrågor tar större plats och har blivit en naturlig del av arbetet.
Alla fritidsledare har ansvar för att ungdomar har inflytande i den egna verksamheten, men också inflytande i samhället. Ungdomslotsteamet har som huvuduppdrag att skapa kontaktytor mellan politik och ungdomar.

Utmaningar och trender:

Kommunernas arbete för fritidsverksamhet för ungdomar utanför det traditionella föreningslivet är en viktig del av det förebyggande arbetet. Ungdomar arrangerar sig gärna i frågor som berör dom.
Av denna anledning måste verksamheten fortsätta att utvecklas i samarbete med ungdomarna. Det förebyggande arbetet är en viktig del i arbetet med ungdomar.

Tidningsartikel med bilder från ett reportage om nya bänkar i SkateparkenFörstora bilden

Reportage från NLT 13 mars 2017.

Götene ungdomsverksamhet fick toppbetyg i nationell rankning

Fritidsledarna på Fritid-ungdom jublar - vi är bäst i landet på att erbjuda nyktra och kostnadsfria mötesplatser!

Ungdomens nykterhetsförbund har rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Webbenkäter och statistik från databaser ligger till grund för resultatet. Av Sveriges 290 kommuner har 234 deltagit. En del av årets rankning sammanväger hur bra kommunerna är på att erbjuda nyktra och kosnadsfria mötesplatser för ungdomar i poäng - där fick Götene ungdomsverksamhet 96 poäng av 100 poäng och därmed en delad förstaplats med Söderhamn.

Övriga delar i den nationella rankningen är vilka aktiviteter som erbjuds, inflytande och delaktighet, förebyggande arbete, antal fritidsgårdar, öppettider och hur många besök man har per kväll och hur man jobbar med barnkonventionen. Fritid ungdoms verksamhet ligger högt på alla delar.

Fritidsledarna jobbar hela tiden med ett medvetet utvecklingsarbete - ser ungdomarna, är lyhörda, flexibla och skapar delaktighet.

I rankningen sprang vi förbi grannkommunerna med stormsteg. Det känns bra! Ofta hamnar små-kommunerna i skymundan. Nu har vi fått kvitto på att det arbetssättet vi jobbar på ligger i framkant. Tack för alla glada hejjarop och gratulationer vi fått denna vecka", hälsar fritidsledarna på Fritid-ungdom stolt.

Artikel 31 i Barnkonventionen

Barn har rätt till lek, vila, fritid och rekreation samt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!