Lyssna

Fritidsrådet

Vid några tillfällen varje termin håller vi fritidsråd på Källby Gård. På rådet samlas representanter från barngrupperna på de olika fritidshemmen. På mötet diskuteras verksamheten, lekmaterial m.m.

Inflytande och medbestämmande

Fritidsrådet föregås av möten på respektive fritidshemsavdelning. På dessa avdelningsmöten tas förslag från barnen som man tycker skall diskuteras på det stora fritidsrådet. Arbetet med fritidsrådet är ett av våra prioriterade mål. Det skall främja inflytande, medbestämmande och medverkan i aktiviteter.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!