Lyssna

Bra att veta

 

Barns frånvaro

Det är nödvändigt att vi alltid får kännedom om barnen uteblir från verksamheten. Vi från fritids ringer inte föräldrarna om ett barn som är anmält till morgonfritids inte kommer. Det finns en beredskap för detta inom skolan. Om ett barn är borta men ej sjukanmält tar skolan kontakt med föräldrarna. Vid lov tar fritids över ansvaret. Ansvaret sträcker sig till att ringa de telefonnummer som föräldrarna har lämnat till fritidspersonalen. Om ditt barn själv går till och från fritids, är det på förälders ansvar. Vårt ansvar börjar när barnet har talat om att det kommit till fritids.

OBS! 6-åringar bör lämnas och hämtas varje dag. Brukar ditt barn gå hem själv, vill vi att en förälder kommer och hämtar minst en gång/vecka. Detta för att ha en kontinuerlig kontakt. 

Ändrade tider:

Det är viktigt att vi får information om tillfälligt ändrade tider. Längre tidsförändringar än två veckor kräver nytt schema.

Skolbarn inskrivna i fritidsverksamhet har inte rätt till fritidsplats om förälder är arbetslös eller föräldraledig.

Hämtning

Meddela oss om någon annan kommer och hämtar ditt barn. Vid hämtning meddela personalen att ni går hem. Ge barnen tid att plocka undan efter sig innan ni går.

Lovdagar

För att bättre kunna planera aktiviteter och personalbehov under loven går vi ut med en förfrågan muntlig eller skriftlig om barnet har omsorgsbehov. Se vår årskalender. Under lov är en eller två avdelningar stängda, vilket innebär att en del barn tillfälligt får byta avdelning.

Lovomsorg

Lovomsorg söks för varje tillfälle. Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska vara inne två veckor innan lovet. För sommarlovet gäller senast 15 maj. På sommarlovet samarbetar vi ibland med förskolan i Källby.

Stängning av fritids

Fritidshemmet stänger 1-2 gånger per termin för fortbildning av personalen.

Kläder

Barnen ska ha kläder för utevistelse varje dag oavsett väder. Ombyteskläder ska finnas på barnens hylla.

Ett par gympaskor är bra att ha som kan användas när det är aktiviteter i idrottshallen.

För att kunna hjälpas åt med kvarglömda kläder måste de vara märkta med namn.

Överflyttningar

I augusti det år barnen börjar tredje klass flyttar de till Magasinets fritids.

Föräldramöten

Sker i samarbete med klassmöten då fritids är representerat. Utvecklingssamtal har vi  tillsammans med lärare/förskollärare. 

Leksaker och telefoner

Vi ser helst att barnen inte tar med sig leksaker eller mobiltelefoner till fritids.
Om barnen tar med sig egna leksaker sker detta på eget ansvar.

Om barnen tar med sig mobiltelefoner sker detta på egen risk och de får bara användas utomhus. Om de har med sig telefon för att de behöver den efter fritids kan de lämna den till fritidspersonalen eller förvara den själv.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!