Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kulturskolan och ungdomsverksamheten stängs tillfälligt för att bemanna grundskolan

Från och med måndag 24 januari stängs kulturskolan och ungdomsverksamheten för att personalen där ska hjälpa till att stötta i grundskolan efter den senaste tidens höga sjukfrånvaro. Personalen inom kultur- och ungdomsverksamhet är vana att arbeta med barn och unga och har en god kontakt med skolorna sedan tidigare. Beslutet gäller till och med 4 februari men kan förändras utifrån verksamhetens behov.

Flera knutna händer som bumpar mot varandra i gemensamhet.

Då det är stor personalbrist på grundskolorna måste vi hjälpas åt i våra verksamheter. Kulturskolan och ungdomsverksamheten har god pedagogisk erfarenhet och möter elever och ungdomar dagligen.

Vi alla vill hjälpas åt att ta oss ur denna kris så självklart hjälper vi till att flytta personal”, säger sektorschef Jytte Rixman Svantesson.

Nämndens beslut

Nämnden för utbildning, kultur och fritid beslutar att kulturskolans och fritid-ungdoms verksamheter stängs i den omfattning som krävs för att tillgängliggöra personal till arbete i grundskolorna under perioden 24 januari till och med 4 februari 2022.

Om personaltillgängligheten inom barn- och utbildning förbättras under tidsperioden kan personal återgå till ordinarie verksamhet efter beslut av sektorchef och skolchef.

Vid frågor kontakta

Jytte Rixman svantesson, sektorschef kultur och fritid
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: jytte.rixman-svantesson@gotene.se

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!