Lyssna

Sjukanmälan och ledighet

Fr o m ht 2020 sker rapportering av sjukfrånvaro i appen Edlevo (all info har skickats via Delta). I appen rapporterar du som vårdnadshavare in ditt barns frånvaro. Under en övergångsperiod kommer det vara möjligt att använda vår telefon som tidigare om man inte har möjlighet via appen. Vid önskemål om ledighet sker detta via blankett som tidigare.

Telefon: 0511-38 67 25

Om eleven inte kommer till skolan?

Om eleven inte kommer till skolan på morgonen och vi inte hört från vårdnadshavare eller annan vuxen person, ringer vi hemmet. Detta för att vi skall vara säkra på att inget ovanligt har hänt.

När elev försvinner från skolan och fritids?

  •  Letar inomhus och runt på skolgården
  •  Efter ca 30 min, kontaktas vårdnadshavare om eleven inte återfinns. Om vårdnadshavare inte är anträffbar kontaktas annan anhörig
  •  Letar i närsamhället och runt skolan
  •  Ringer polisen

Ledighet för enskild angelägenhet (lagtext)

I den nya skollagen 7 kap den 18§ står det att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Rektor har möjlighet att delegera ledighetsbeviljandet upp till 10 dagar till klasslärarna.

Ledighet för elev - ansökan

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!