Lyssna

Kvalitets- och målarbete

För att fritidshemmet skall kunna utvecklas framåt, arbetar vi med kvalitetsredovisningar där vi granskar vår verksamhet för att skapa ett så bra fritidshem för alla som möjligt.

Läroplan

Fritidshemmet lyder under Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) kapitel 1 och 2.

Kommunal plan för fritidshemmet

Det finns en kommunal plan över vad politiken i Götene har för mål med fritidshemmens verksamhet.

Handlingsplan och förmågor

I vår handlingsplan för fritidshemmet är våra utvecklingsområden "Elevernas ansvar och inflytande" samt "Elevernas möjlighet till mångsidigt lärande".

Vi kommer att arbeta med de fem förmågorna enligt Margareta Schröder, som är: Ansvar, Kreativitet, Samarbete, Reflekton och Kommunikation. Vi har valt att lägga extra fokus på SAMARBETE, ANSVAR och KREATITIVET. Första bokstaven i dessa ord bildar ordet SAK. På våra avdelningar finns mer information om hur vi arbetar med dessa förmågor i vår verksamhet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!