Lyssna

Elevråd

Elevrådet på Ljungsbackenskolan består av elevrepresentanter från årskurs ett till sex. I början på höstterminen sker val till elevrådet och elevrådet utser sedan vilka som skall ha de olika funktionerna i styrelsen under läsåret.

Ledamöter i styrelsen

Elevrådet består av två elever från varje klass från årskurs ett till sex. Elevrådssammanträdena hålls cirka en gång per månad. Sedan tas frågorna upp i klassråd, och informationen till de yngre eleverna sköts genom "fadderverksamheten".

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!