Projekt

Blå barnhand.

Blå barnhand.

Årets projekt är:

Intryck, uttryck, avtryck - barns relation till omvärlden!

 

Vi vill ge barnen fördjupade sätt att utrycka sig i och med sin omvärld.

Detta vill vi göra genom att ge barnen förutsättningar att uppleva, gestalta och kommunicera med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Genom att skapa lekvärldar där barn och pedagoger ges möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck tillsammans utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ges barnen som samhällsmedborgare förutsättningar att utforska, reflektera kring, beskriva och sätta avtryck i sin omvärld. Allt detta vill vi ska leda till ett fördjupat lärande kring vår omvärld.

Vill ni komma i kontakt med förskolorna, kontakta någon av våra pedagogistor:

Anna Wänerstedt
anna.wanerstedt@gotene.se

eller

Kristina Segerstig
kristina.segerstig@gotene.se

Avslutade projekt

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!