Lyssna

Introduktion på Lundsbrunns förskola

Vi har valt att introducera nya barn enligt en modell som kallas föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att du som vårdnadshavare är med och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn för att skapa trygghet.

Två barn som målar med vattenfärger på papper upphängt på en vägg.

Introduktion av barn i förskolan

Under dagarna på förskolan kommer ni att vara med i alla aktiviteter vilket gör att ni behöver ha med er kläder och skor efter väderlek. Du som vårdnadshavare kommer att bli uppringd av personal på förskolan någon vecka innan introduktionen startar, då finns möjlighet att ställa frågor.

Introduktionens upplägg

Introduktionen pågår under fem dagar. Tiderna under introduktionsveckan är 9,00-12,00 (eller anpassat efter barnets behov). För de äldre barnen som introduceras på Växa är tiderna 9.00-14.00 har barnet varit på förskola tidigare kan introduktionen komma att kortas ner beroende på barnets behov. Ni vårdnadshavare lär känna förskolan tillsammans med era barn med hjälp av oss pedagoger.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig redo när att lämna ditt barn. Upplever du, att du eller ditt barn behöver mer tid på er diskuterar vi detta gemensamt. När pedagogerna bedömer att barnet verkar tryggt kommer de att be dig att lämna barnet en kortare eller längre stund. Under den stunden är det viktigt att du finns tillgänglig på telefon, pedagogerna finns tillgängliga för dig om du undrar något eller vill veta hur det går när du inte är där.

Vårdnadshavarens roll under introduktionen

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som vägleder ditt barn in i förskolans verksamhet. Ni kommer att delta i de vardagliga situationer som finns under barnets dag på förskolan: inne- och utelek, sångstunder, måltider, påklädning, vila mm. Om du som vårdnadshavare är positiv och aktiv hjälper du ditt barn förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet.

Målet är att du som vårdnadshavare efter introduktionen ska ha en bra insikt i verksamheten och veta vad ditt barn får uppleva här och ni ska ha lärt känna pedagoger och barn på hemvisten. Genom denna insyn hoppas vi att du känner en trygghet med oss och vår verksamhet. Barnet tränas under introduktionsperioden i att vara här, lär känna miljön, kompisar och oss pedagoger.

Pedagogens roll under introduktionen

Hela personalgruppen deltar i introduktionen. Pedagogerna arbetar för att etablera en positiv kontakt och bygga en relation med er under introduktionen.

Pedagogerna kommer att fråga dig om olika saker under introduktionen, de iakttar hur du som vårdnadshavare gör med ditt barn. De lär av dig och ser vad ditt barn är van vid, vad han eller hon tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat, osv. Detta är mycket värdefull information för oss som ska ta hand om ditt barn framöver.

Lämning

Vår erfarenhet är att det är enklast och bäst för barnet med tydliga och korta avsked. När du har bestämt dig för att gå säger du hejdå på det sätt som ni tycker är bäst (vinkar, pussar och kramar) viktigt är att du aldrig smiter iväg. Vi finns med och tar emot ditt barn när du går. Det är inte ovanligt att barnet blir ledsen men vi är vana vid att trösta. Vi har full förståelse om du tycker det är svårt att lämna ditt barn, speciellt om barnet är ledset.

Uppföljning

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är viktig så att du som vårdnadshavare får veta hur ditt barn har haft det under dagen. En tid efter att introduktionen är avslutad, har vi en avstämning där vi samtalar kring era upplevelser under introduktionen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!