Lyssna

Introduktion förskola

Föräldraaktiv introduktion

På Hällekis förskola har vi valt att introducera nya barn enligt en modell som kallas föräldraaktiv introduktion. Detta innebär att du som vårdnadshavare är med tre hela dagar och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn för att skapa trygghet. Barnet får upptäcka förskolan med dig som vårdnadshavare vid sin sida.

Introduktionen börjar med ett informationsmöte för nya vårdnadshavare, där vi presenterar vår verksamhet, ger praktisk information och du får möjlighet att ställa frågor.

Introduktionens upplägg

Introduktionen pågår under fyra dagar varav du är med ditt barn på förskolan i tre dagar. Den första dagen är mellan 9.15–12.00 och resterande tre dagar är mellan 9.15–14.00 (eller anpassat efter barnets behov). Under dessa dagar deltar du och ditt barn i det vi gör här på förskolan och upptäcker vår värld med hjälp av oss pedagoger. Det är viktigt att ni som vårdnadshavare och barnet känner er trygga. Upplever ni att introduktionen behöver förlängas, så diskuterar vi detta gemensamt.

Vårdnadshavarens roll under introduktionen

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som vägleder och aktivt deltar med ditt barn i de aktiviteter och rutiner som finns under barnets dag på förskolan, så som inne- och utelek, sångstunder, måltider, blöjbyte, påklädning, vila med mera.

Om du som vårdnadshavare är positiv och visar intresse, hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet. Målet är också att du som vårdnadshavare efter introduktionen ska känna att ni har en bra inblick i vår utbildning och fått möjlighet att lära känna pedagoger och barn på hemvisten. Det är viktigt att ni som vårdnadshavare ställer frågor om det är något ni undrar över.

Pedagogens roll under introduktionen

Alla pedagoger på hemvisten ”vägleder” i introduktionen av nya barn och vårdnadshavare. Vårt mål är att skapa goda relationer och du som vårdnadshavare har viktiga kunskaper om ditt barn som vi gärna tar del av.

Vi kommer att fråga dig om olika saker under dessa dagar och vi ser hur du som vårdnadshavare gör med ditt barn. Vi lär oss av dig och ser vad ditt barn är van vid, vad han eller hon tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat, hur du söver barnet osv. Detta är mycket värdefull information för oss.

Lämning/Hämtning
Vår erfarenhet är att det är enklast och bäst för barnet med tydliga och korta avsked. När du har bestämt dig för att gå säger vi hejdå på det sätt som ni tycker är bäst (vinkar, pussar och kramar) viktigast är att du aldrig bara smiter iväg. Vi finns med och tar emot ditt barn när du går. Det är inte ovanligt att barnet blir ledsen men vi är vana vid att trösta. Vi har full förståelse om du tycker det är svårt att lämna ditt barn, speciellt om barnet är ledset.

Det är viktigt att ni meddelar förskolan om ni blir sena vid lämning/hämtning eller om någon annan är vårdnadshavaren lämnar/hämtar.

Uppföljning

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är viktig så att du som vårdnadshavare får veta hur ditt barn har haft det under dagen. En tid efter att introduktionen är avslutad, har vi ett enskilt uppföljningssamtal där vi samtalar om era upplevelser kring introduktionen och hur barnet trivs.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!