Lyssna

Introduktion på Ljungsbackens förskola

Ljungsbackens förskola

På Ljungsbackens Förskola har vi valt att introducera nya barn enligt en modell som kallas föräldraaktiv introduktion. Detta innebär att du som vårdnadshavare är med tre hela dagar och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn för att skapa trygghet.

Barnet får upptäcka förskolan med dig som vårdnadshavare vid sin sida. Under dagarna på förskolan kommer ni att vara med i alla aktiviteter vilket gör att ni behöver ha med er kläder och skor efter väderlek.

Introduktionens upplägg

Introduktionen pågår under fem dagar varav du är med ditt barn på förskolan de tre dagar första dagarna. Introduktionsveckan kommer tiderna vara mellan klockan 9.00-12.00 (eller anpassat efter barnets behov). Ni gör detta tillsammans och upptäcker vår värld med hjälp av oss pedagoger. Vi finns även tillgängliga per telefon när ni har lämnat ert barn.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig redo och upplever du att du eller ditt barn behöver mer tid på er diskuterar vi detta gemensamt. Har ditt barn varit på förskola tidigare så kan introduktionen komma att se annorlunda ut, det diskuterar vi gemensamt hur den introduktionen kan komma att se ut.

Vårdnadshavarens roll under introduktionen

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som vägleder ditt barn in i förskolevärlden och de vardagliga situationer som finns under barnets dag på förskolan: inne- och utelek, sångstunder, måltider, påklädning, vila mm. Om du som vårdnadshavare är positiv och aktiv hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet.

Målet är att du som vårdnadshavare efter introduktionen ska ha en bra insikt i hela verksamheten och veta vad ditt barn får uppleva här och ni ska ha lärt känna pedagoger och barn på hemvisten. Genom denna insyn hoppas vi att du känner en trygghet med oss och vår verksamhet. Barnet tränas under introduktionsperioden i att vara här, lär känna miljön, kompisar och oss pedagoger.

Pedagogens roll under introduktionen

Hela personalgruppen deltar i introduktionen av alla nya barn och vårdnadshavare, vi arbetar för att etablera en positiv kontakt. Du som förälder har viktiga kunskaper om ditt barn som vi är intresserade av.

Vi kommer att fråga dig om olika saker under dessa dagar och vi ser hur du som vårdnadshavare gör med ditt barn.

Vi lär oss av dig och ser vad ditt barn är van vid, vad han eller hon tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat, osv. Detta är mycket värdefull information för oss som ska ta hand om ditt barn framöver.

Lämning

Vår erfarenhet är att det är enklast och bäst för barnet med tydliga och korta avsked. När du har bestämt dig för att gå säger vi hejdå på det sätt som ni tycker är bäst, det är viktigt är att du aldrig bara smiter iväg. Vi finns med och tar emot ditt barn när du går. Det är inte ovanligt att barnet blir ledsen men vi är vana vid att trösta. Vi har full förståelse om du tycker det är svårt att lämna ditt barn, speciellt om barnet är ledset.

Uppföljning

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är viktig så att du som vårdnadshavare får veta hur ditt barn har haft det under dagen. En tid efter att introduktionen är avslutad, har vi ett enskilt uppföljningssamtal där vi samtalar kring era upplevelser kring introduktionen.

Vi ser fram emot att lära känna dig och ditt barn, varmt välkomna till oss på Ljungsbackens Förskola!

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!