Hällekis förskola

Kontaktuppgifter

Hemvister


Upptäckarna

0511-38 66 30

Utforskarna

0511-38 66 32


Rektorer


Lena Edholm

0511-38 61 30

Katarina Bly

0511- 38 66 34

Pedagogisk Administratör


Gunilla Bly

0511- 38 60 91

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor