Kontaktinformation till Hällekis förskola

Besöksadress

Backlyckevägen 4, 533 94 Hällekis

Kontaktuppgifter

Hemvister


Upptäckarna

0511-38 66 30

Utforskarna

0511-38 66 32


Rektorer


Lena Edholm

0511-38 61 30

Katarina Bly

0511- 38 66 34

Pedagogisk Administratör


Gunilla Bly

0511- 38 60 91

Pedagogista


Kristina Segerstig

0511- 38 68 53


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!