Lyssna

Förskolans vision och verksamhetsidé

Den framarbetade visionen på Skattkistan lyder:

"I mötet med varandra och omvärlden skapas ett lustfyllt lärande"

Det finns också en verksamhetsidén som utgår från förhållningssättet kring barnsyn och kunskapssyn.

Barnsyn

 • Vi ska ha tilltro till att barnen är kompetenta.
 • Vi ska ge alla barn förutsättningar så att de kan ta del av utbildningen på sina villkor.
 • Vi lyssnar med nyfikenhet på barnen och utgår från deras intresse.
 • Varje barn har rätt att bli sedd och lyssnad på.

Kunskapssyn

 • Genom lyhördhet ger vi barnen möjlighet att möta omvärlden, med hundraspråkligheten skapar nyfikenhet och kunskap.
 • Vi har en tro på barnen och ge dem plats att undersöka, uppleva och utmana sig själva.
 • Vi arbetar projekterande och vi lär oss tillsammans i våra lärmiljöer och lekvärldar som förändras och utvecklas över tid.
 • Vi har en kunskapssyn som bygger på att pedagoger ger möjlighet till många olika ingångar exempelvis drama, skapande, berättande.

Värdeord

Till verksamhetsidén finns också tillhörande värdeord som är väl förankrade på Skattkistan.

 • Välkomnande
 • Glädje
 • Tilltro
 • Delaktighet
 • Förundran

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!