Lyssna

Förskolans vision och verksamhetsidé

Glada barn som springer nedför en backe

Vår enhet har en gemensam vision:

Tillsammans skapar vi en utbildning för framtiden!

Utifrån denna vision har barn, pedagoger, vårdnadshavare och ledningsgrupp tagit fram en viljeriktning mot vår utbildningsidé.

Barnens del:

Om man gör roliga saker blir man glad” - Vi vill utifrån våra intressen leka och lära med kompisar och vuxna.
Värdeord: Glädje

Vårdnadshavares del:

Vi vill möta glada och trygga barn som med nyfikenhet lär sig i samspel med varandra.
Värdeord: Trygghet

Pedagogernas del:

Vi vill erbjuda en utbildning med fokus på Hållbar utveckling.
Vi vill ge barnen i förskolan förutsättningar att utveckla nyfikenhet och kunskap om ekologisk hållbarhet. Vi vill skapa en medvetenhet om våra ekonomiska resurser och lägga grunden för en social hållbar utveckling.
Värdeord: Hållbar utveckling

Ledningsgruppens del:

Vi vill genom ett relationellt ledarskap leda pedagogerna till att skapa en utbildning där alla barn ges möjlighet att lyckas
Värdeord: Relationer

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!