Kontaktinformation för Källby förskola

Besöksadress

Järnviksvägen 2, Källby

Kontaktuppgifter


Hemvister


Smultronklövern

0511-38 65 43

Drakblomman

0511-38 65 44

Skogsstjärnan

0511-38 65 45

Solrosen

0511-38 65 46


Ledning och expedition


Huvudrektor


Britt-Marie Stam

0511-38 64 58

Övriga rektorer förskoleområde SYD


Kerstin Torstensson

0511-38 67 50

Johannah Tapper

0511-38 67 51Pedagogisk Administratör


Lisa Hjort

0511-38 65 40Pedagogista


Anna Wänerstedt

0511-38 67 51


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!