Lyssna

Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Med begreppet skolskjuts avses resor mellan anvisad på- och avstigningsplats vid hemmet eller bostadens närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola.

Avgiftsfri skolskjuts anordnas i Götene kommun för elever i förskoleklass och grundskolans skolår 1-9 om avståndet mellan hemmet och anvisad skola överstiger:

  • För förskoleklass och årskurs 1-3 ska avståndet överstiga 3 kilometer.
  • För årskurs 4-6 ska avståndet överstiga 4 kilometer.
  • För årskurs 7-9 ska avståndet överstiga 5 kilometer.  

Vid beviljad skolskjuts enligt ovan, bör avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats ej överstiga:

  • För förskoleklass och årskurs 1-3 bör avståndet ej överstiga 2 kilometer.
  • För årskurs 4-6 bör avståndet ej överstiga 3 kilometer.
  • För årskurs 7-9 bör avståndet ej överstiga 4 kilometer.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Avgiftsfri skolskjuts kan även beviljas vid särskilda skäl såsom

  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
  • Växelvis boende
  • Eget skolval

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun

Här finns de fullständiga reglerna och riktlinjerna för skolskjutsverksamheten. Pdf, 246.2 kB.

Borttappat busskort

Om eleven tappar bort sitt busskort ska detta anmälas till skolan så busskortet kan spärras. Nytt busskort fås mot en administrativ kostnad på 100 kronor.

Tidtabeller för läsåret 2024 till 2025

Kontakt

Elisabeth Hedman, Trafikplanerare
Telefon: 0511-38 68 02
E-post: elisabeth.hedman@gotene.se

Ansök om skolskjuts

Skolskjuts - ansökan

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!