Lyssna

Utbildningens lärmiljöer

Ljungsbackens förskola

Vi vill att våra lärmiljöer ska vara tillgängliga, stimulerande och lätta att förändra i takt med barnens utveckling. Det ska finnas en tydlig tanke med hur den fysiska miljön är utformad. Det är lika viktigt att pedagogerna vet hur de ska använda sig av materialet med barnen. Lärmiljöerna ska skapa nyfikenhet och lust att lära. Att våga förändra lärmiljön tillsammans med barnen är viktigt eftersom barns intressen kan svänga fort.

”Utbildningen ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper”. (skollagen)

Vi använder oss av ”ofärdigt” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Detaljbild på en bygg- och konstruktionslek

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn” (Läroplanen för förskolan)

”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Det ska finnas ett planerat innehåll”. (Läroplanen för förskolan)"

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!