Lyssna

Enhetens Vision och handlingsplan

Vår Vision är "Trygga barn i en lärande miljö som möter framtiden med nyfikenhet."

Förskolan arbetar utifrån styrdokumenten Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16 samt Skollagen hos Skolverket.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!