Lyssna

Projektinriktat arbetssätt

Ljungsbackens förskola arbetar projektinriktat. Projektet genomsyrar hela verksamheten och barnen ska erbjudas att arbeta med frågeställningarna under hela dagen.

Pedagogernas uppgift är att vara närvarande i lärmiljöerna, utmana barnen, tillföra nytt material, ställa frågor, vara nyfikna, fånga upp barnens tankar och intressen.

Det innebär att barnens intresse och utforskande samt deras frågor leder projektet framåt. Pedagogerna reflekterar varje vecka över arbetet med barnen för att kunna utmana dem vidare i sitt lärande. Barnens delaktighet ligger till grund för utformandet av aktiviteter. Det innebär att projekten kan utvecklas på olika sätt i barngrupperna.

Barn som odlar tillsammans med en pedagog
Pallkragar med grönsaker och blommor

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!