Lyssna

Föräldraaktiv introduktion

På Hällekis förskola har vi valt att inskola nya barn enligt en modell som kallas föräldraaktiv inskolning. Detta innebär att du som förälder är med tre hela dagar och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn för att skapa trygghet. Barnet får upptäcka förskolan med dig som förälder vid sin sida.

Inskolningen börjar med ett informationsmöte för nya föräldrar, där vi presenterar vår verksamhet, ger praktisk information och du får möjlighet att ställa alla frågor du har.

Inskolningens upplägg

Inskolningen pågår under fyra dagar varav du är med ditt barn på förskolan i tre dagar. Första dagen är mellan 9.00–12.00 och resterande tre dagar är mellan 9.00–14.00. (eller anpassat efter barnets behov när de lämnas utan förälder).

Ni gör detta tillsammans och upptäcker vår värld med hjälp av oss pedagoger. Vi finns även tillgängliga per telefon när ni har lämnat ert barn. Det är viktigt att du som förälder känner dig redo och upplever du att du eller ditt barn behöver mer tid på er diskuterar vi detta gemensamt.

Förälderns roll under inskolningen

Under inskolningen är det du som förälder som vägleder ditt barn in i förskolevärlden och de vardagliga situationer som finns under barnets dag på förskolan: inne- och utelek, sångstunder, måltider, påklädning, vila med mera.

Om du som förälder är positiv och aktiv hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet. Målet är att du som förälder efter inskolningen ska ha en bra insikt i hela verksamheten och veta vad ditt barn får uppleva här och ni ska ha lärt känna pedagoger och barn på avdelningen.

Genom denna insyn hoppas vi att du känner en trygghet med oss och vår verksamhet. Barnet tränas under inskolningsperioden i att vara här, lär känna miljön, kompisar och oss pedagoger.

Pedagogens roll under inskolningen

Hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla nya barn och föräldrar, vi arbetar för att etablera en positiv kontakt. Du som förälder har viktiga kunskaper om ditt barn som vi är intresserade av.

Vi kommer att fråga dig om olika saker under dessa dagar och vi ser hur du som förälder gör med ditt barn. Vi lär oss av dig och ser vad ditt barn är van vid, vad han eller hon tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat, hur du somnar barnet osv. Detta är mycket värdefull information för oss som ska ta hand om ditt barn framöver.

Lämning

Vår erfarenhet är att det är enklast och bäst för barnet med tydliga och korta avsked. När du har bestämt dig för att gå säger vi hejdå på det sätt som ni tycker är bäst (vinkar, pussar och kramar) viktigt är att du aldrig bara smiter iväg.

Vi finns med och tar emot ditt barn när du går. Det är inte ovanligt att barnet blir ledsen men vi är vana vid att trösta. Vi har full förståelse om du tycker det är svårt att lämna ditt barn, speciellt om barnet är ledset.

Uppföljning

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är viktig så att du som förälder får veta hur ditt barn har haft det under dagen. En tid efter att inskolningen är avslutad, har vi ett enskilt uppföljningssamtal där vi samtalar kring era upplevelser kring inskolningen.

Vi ser fram emot att lära känna dig och ditt barn - Välkommen till oss på Hällekis Förskola!

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!