Lyssna

Vår vision och verksamhetsidé

HällekisbarnenFörstora bilden

En förskola för framtiden

  • Att lustfyllt upptäcka och utforska - en förskola att minnas.
  • Vi ser alla barn som kompetenta utifrån sin egna förmåga.
  • Utbildningen ska genomsyras av barnens tankar och intressen.
  • Vår förskola ska vara en mötesplats för GLÄDJE, GEMENSKAP, KREATIVITET, DELAKTIGHET, UTMANING och REFLEKTION.
  • Miljöerna ska vara en tredje pedagog i enlighet med läroplansmålen för förskolan.
  • Vi ska främja leken, lärandet samt utveckla trygga barn med bra självbild och god social kompetens.
  • Vi ska vara lyssnande och medforskande.

På Hällekis Förskola arbetar vi inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vår utbildning bedrivs i demokratiska former som lägger grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Vi ser varje barn som kompetent med en lust och vilja att lära och utvecklas.

Vår utbildning genomsyras av glädje och positiv förstärkning. Det betyder att vi fokuserar på vad barnen kan och hur de kan agera, i stället för tvärtom. Vi arbetar även utifrån att barnen ska lära sig visa hänsyn till varandra och vara aktsamma om våra material och miljöer

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!