Lyssna

Barnens vardag på förskolan

Måltider

Frukost

  • 7.45 till 8.30 är det Drop-in-frukost. Vi äter i två olika omgångar. De barn som kommer först äter i första omgången och resten av barnen äter andra omgången. Frukosten äts med blandade åldrar.

Lunch

  • 11.00 Upptäckarna äter
  • 12.00 Utforskarna äter

Mellanmål

  • 14.20 Upptäckarna äter
  • 14.40 Utforskarna äter

Projekt

Alla våra barn arbetar med olika projekt under veckan.

Barnen får tillsammans med pedagogerna fördjupa sig kring ett ämne som utgår från deras nyfikenhet och intresse.

Möten och delaktighet

Alla våra barn har olika former av möten varje dag, detta ser vi som viktig del i barnens delaktighet, inflytande och reflekterande av sin dag på förskolan.

Lärmiljöer inne och ute

Barnen vistas i miljöer som är genomtänkta. Alla lärmiljöer på förskolan är lika viktiga och kompletterar varandra, innen som ute. Därför förändrar vi lärmiljöer efter barnens intresse, behov samt läroplanens mål. Miljöerna styrs även efter projektets syfte.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!