Lyssna

Pedagogisk idé och vision

Vision för Hällekis förskola

En förskola för framtiden

  • Att lustfyllt upptäcka och utforska - en förskola att minnas.
  • Vi ser alla barn som kompetenta utifrån sin egna förmåga.
  • Verksamheten ska genomsyras av barnens tankar och intressen.
  • Vår förskola ska vara en mötesplats för GLÄDJE, GEMENSKAP, KREATIVITET, DELAKTIGHET, UTMANING och REFLEKTION.
  • Miljöerna ska vara en tredje pedagog i enlighet med läroplansmålen för förskolan.
  • Vi ska främja leken, lärandet samt utveckla trygga barn med bra självbild och god social kompetens.
  • Vi ska vara lyssnande och medforskande.

Hällekis Förskola hämtar inspiration från Reggio Emilias förhållningssätt. Förskolans grundsyn på lärandet är att man tillsammans med andra får möjlighet att utforska och föra fram sina teorier. Barn söker och erövrar kunskaper genom det transdisciplinära lärande men även genom att iaktta, samtala och reflektera.

Genom dokumentation kan personalen tillsammans med barnen reflektera över vilket lärande/upptäckter som har uppstått för att sedan gå vidare i sitt utforskande.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!