Pedagogisk idé och vision

Hällekis Förskola hämtar inspiration från Reggio Emilias förhållningssätt. Förskolans grundsyn på lärandet är att man tillsammans med andra får möjlighet att utforska och föra fram sina teorier. Barn söker och erövrar kunskaper genom det transdisciplinära lärande men även genom att iaktta, samtala och reflektera.

Genom dokumentation kan personalen tillsammans med barnen reflektera över vilket lärande/upptäckter som har uppstått för att sedan gå vidare i sitt utforskande.

Hällekisbarnen

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!