Lyssna

Typsnitt

Huvudtypsnitt - Times New Roman och Arial.

I kombination ger typsnitten ovan en balanserad harmoni, samtidigt som de ger typografin spänst och möjligheter i layouten eller kommunikationen.

Båda typsnitten är tydliga och lättlästa samt finns som standard i de flesta mjukvaror. Att kombinera dem gör läsningen enkel och lättförstålig. Typsnittet skall som regel användas i sitt grundutförande, men det finns möjlighet att lägga det versalt eller kursivt för att förstärka ord. Detta gäller även kortare ingresser eller bildtexter. Vid ingresser kan det  typsnitt som används i brödtexten vara kursivt. Vid bildtext används "rubriktypsnittet" i kursiv form. När det är långa löptexter/brödtexter är Times New Roman att föredra då den är mer lättläst än Arial.

Exempel på typsnittskombination 1

Rubrik: Times New Roman
Brödtext: Arial
Underrubrik: Times New Roman
Förstärka ord: Arial Bold
Bildtext: Times New Roman Kursiv

Exempel på typsnittskombination 2

Rubrik: Arial
Ingress: Times New Roman Kursiv
Förstärka ord: Times New Roman Bold
Underrubrik: Arial
Brödtext: Times New Roman

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!