Lyssna

Storlek och placering av logotyp

Allmänna riktlinjer för storlek och placering av logotypen

Minsta storlek på logotypen

En logotyp skall aldrig vara mindre än sitt minimimått (se nedan), eftersom man tappar tydligheten i kommunikationen vad gäller symbol och namn. Används endast namnlogotyp finns också ett minimimått att ta hänsyn till i förhållande till masterlogotypen. I denna kombination kan masterlogotypen var mindre (se nedan).

Logotyp minsta storlek

Luft runt logotypen

Logotypen skall alltid vara "ren" och framträdande när den används. Inga andra grafiska element får ligga i nära anslutning till varumärket. För att logotypen skall framträda tydligt skall det alltid vara minst lika mycket "luft" omkring bilden som höjden på bokstaven "G" i logotypen.

Använd "luft" runt logotypen så att den framträder tydligt

Centrerad placering

Götene kommuns logotyp bör i möjligaste mån ha en centrerad placering på exponeringsytan. Med mycket yta kring logotypen är det lättare att får den att synas och uppfattas i kommunikationen. Den grafiska formen talar också för en centrerad placering.

Bakgrundsfärg eller bild

Logotypen skall inte publiceras mot bakgrunder såsom grälla färgplattor eller bilder. Undantag är i profilsyfte och då endast mot svart bakgrund och med namnet i inverterad text.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!