Lyssna
Broschyrer för Ekonomi

Broschyrer, Omsorg och stöd

Om du inte hittar det du söker kan du kontakta Medborgarkontoret. Det går bra att beställa broschyrer så skickar vi dem per post.
E-post: gotene.kommun@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 01

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Anhörigstöd

Här kan du hämta broschyren för utskrift Broschyr Anhörigstöd Pdf, 230 kB.

Avgifter funktionshinder

Här kan du hämta broschyren för utskrift.

Broschyr Avgifter 2022 Pdf, 218.4 kB.

Kontakt

Ulla-Britt Alnemar, avgiftshandläggare

Gunilla Knutas, avgiftshandläggare
Telefon: 0511-38 68 70
E-post: omsorgsavgifter@gotene.se

Avgifter äldreomsorgen

Broschyr

Här kan du hämta broschyr för utskrift.

Broschyr avgifter 2022 Pdf, 429.5 kB.

Bostadsanpassningsbidrag

Här kan du hämta broschyren för utskrift.
Broschyr bostadsanpassningsbidrag Pdf, 511.6 kB.

Backlyckans boende

Här kan du hämta broschyr för utskrift. Öppnas i nytt fönster.Broschyr Backlyckan Pdf, 724.9 kB.

Dagverksamhet Druvan

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.
Broschyr dagverksamhet Druvan Pdf, 134.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Demens och minnesproblem

Här kan du hämta broschyr för utskrift. Öppnas i nytt fönster.
Broschyr "Har du minnesproblem/demens?" Pdf, 389.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fixartjänst

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.
Broschyr Fixartjänst Pdf, 288.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fridebogårdens boende

Här kan du hämta broschyr för utskrift. Öppnas i nytt fönster.
Broschyr Fridebogården Pdf, 506.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Frivilligverksamhet och väntjänst

Här kan du hämta broschyren för utskrift.

Broschyr: Frivilligverksamhet och väntjänst Pdf, 266.4 kB.

Funktionshinderområdet

Här kan du hämta broschyren för utskrift
Broschyr Funktionshinderområdet Pdf, 249.2 kB.

Hemvård

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.

Broschyr Hemtjänst Pdf, 453.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr hemtjänst större text

Helenagården, boende

Här kan du hämta broschyr för utskrift. Öppnas i nytt fönster.
Broschyr Helenagården Pdf, 645.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kastanjegården

Här kan du hämta broschyr för utskrift. Öppnas i nytt fönster.
Broschyr Kastanjegården Pdf, 719.3 kB.

Korttidsvistelse

Här kan du hämta broschyr för utskrift.
Broschyr Korttidsvistelse Pdf, 253.1 kB.

Korttidsvård

Här kan du hämta broschyr för utskrift. Öppnas i nytt fönster.
Broschyr korttidsvård Pdf, 639.1 kB.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Mandolingatan

Nygården

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.
Broschyr Nygården ( kommer inom kort)

Personlig assistans

Här kan du hämta broschyr för utskrift.
Broschyr Personlig assistans Pdf, 396.8 kB.

Postiljonen

Här kan du hämta broschyr för utskrift.
Broschyr Postiljonen och Terrassen Pdf, 270.3 kB.

Psykiska funktionshinder

Här kan du hämta broschyr för utskrift.
Broschyr Psykiska funktionshinder Pdf, 267.5 kB.

Särskilt boende

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.

Broschyr Särskilt boende Pdf, 197.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål

Sörbogårdens boende

Trädgårdstjänst

Trygghetslarm

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.
Broschyr Trygghetslarm Pdf, 275.6 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!