Lyssna

Logotypförklaring och riktlinjer

På bifogade sidor finns logotypen för Götene Kommun i de format och former som skall användas i kommunikationen. För att förenkla användandet av logotypen, har vi även tagit fram en enklare förklaring till hur de olika formaten bör användas.

Vad är en logotyp?

Varumärket är verksamhetens identitet och själ. Därför är det avgörande att vi är konsekventa i vår kommunikation på marknaden. Format, färger och placering är viktiga detaljer för att bevara märkets unika form, värden och igenkänningsvärde.

Logotypen består av tre grafiska delar: Symbol, namn och dekorlinje

Färger

Logotypen för "Götene Kommun" används mot vit bakgrund. I profilsyfte, till exempel väskor och T-shirts, får text på "Götene Kommun" vara inverterad till vit mot svart bakgrund. Det gör kommunikationen kontrastrik, tydlig och enkel.

Använd rätt logotyp

Tryck: Vektoriserad. En vektoriserad logotyp är uppbyggd av linjer och kurvor i matematiska formler och i färgformatet CMYK. Det innebär att den kan förstoras och  förminskas utan att förlora i kvalitet. Denna form av logotyp används med fördel vid tryck. För tryck finns logotypen i formatet EPS.

Word och skärmpresentationer: Pixelbaserad. Detta filformat är uppbyggt av små pixlar (fyrkanter). Ju större man gör logotypen desto mer förlorar den i kvalitet. Denna logotyp är sparad i ett annat färgsystem (rgb) speciellt anpassat för att hålla "rätt" färg för sitt syfte.

Denna lämpar sig för skärm och bildpresentation digitalt och går bra att montera i Word, men ger en vit platta runt om när den läggs mot en bakgrund. Den finns i formatet JPG.

Logotypen består av tre grafiska delar: Symbol, namn och dekorlinje

Namnlogotyp placering, bärare

Namnlogotyp

När det finns specialla skäl i kommunikationen kan varunamnet Götene kommun få bli dominerande bärare. En korrekt logotyp skall dock alltid finnas med på annat ställe i dokumentet (till exempel på baksidan). Denna variant skall bara användas då logotypen annars blir för liten så att varunamnet ej syns eller det blir svårt att placera symbolen.

Lämna aldrig symbolen ensam utan namn

Aldrig symbol ensam!

Symbolen får aldrig användas ensam utan Götene kommun kopplad som avsändare. Inte heller får symbolen användas av extern användare - föreningar, projektorganisationer och liknande.

Hur används loggan på väskor, t-shirts m.m

Logotypen inverterad

Götene kommuns masterlogotyp rekommenderas att endast användas inverterad mot svart färg och då enbart i profilsyfte. Till exempel på T-shirt, väska, bil, dekorer och liknande.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!