Ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Årligen kommer ett stort antal barn utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl. De är så kallade ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar.

Kommunens ansvar

De ensamkommande barnen och ungdomarna söker asyl hos Migrationsverket. Inom två dygn blir de sedan anvisade till en kommun. Kommunerna ansvarar för mottagande, boende och omsorg. Ansvaret gäller både asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd. Kommunen ska också se till att barnet får tillgång till skolundervisning samt utse en god man. Varje ensamkommande flyktingbarn under 18 år ska ha en god man som biträder barnet i olika kontakter med samhället och ser till att barnets behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt.

Götene kommuns mottagande

Götene kommun har avtalat med Migrationsverket att ta emot asylsökande ungdomar mellan 16 och 18 år. 

Efter att ungdomen blivit anvisad till Götene kommun har Socialtjänsten ansvaret för att ungdomen får det stöd och den hjälp som föreskrivs i Socialtjänstlagen. Socialtjänsten har i uppgift att utreda ungdomens behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende.

Boenden

Det finns för närvarande ett boenden för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar i Götene kommun. Det är boendet Kittelgatan i Götene.

Träningslägenheter

I Götene kommun har vi träningslägenheter som är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar som är tillräckligt självständiga för att kunna bo på egen hand men som fortfarande behöver ett visst stöd från kommunen. 

Boendestödjare erbjuder utifrån ungdomarnas individuella behov vägledning och praktiskt stöd. Boendestödjare påbörjar sin kontakt med ungdomarna under tiden de är på boendena.

Ungdomarna i träningslägenheterna erbjuds gemensamma gruppaktiviteter samt stöd i kontakt med föreningslivet. De erbjuds hjälp med läxläsning och liknande. De erbjuds även samhällsinformation och vägledning.

Syftet med stödet i träningslägenheterna är till för att ungdomarna ska bli trygga och självständiga individer.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Anna-Lena Baumgartner, senast ändrad 28 mars 2017