Parkeringstillstånd

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska göras på särskild blankett i den kommun där den sökande är folkbokförd.

Läkarintyg inte äldre än tre månader samt passfoto ska lämnas med ansökan. Du kan beställa blankett hos Medborgarkontoret telefon: 0511-38 60 01

I Sverige gäller generellt att den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad får parkera:

  • Högst tre timmar på plats där parkering är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
  • Högst 24 timmar på plats där parkering är tillåten mer än tre timmar (är parkering tillåten mer än 24 timmar gäller denna tid). Parkeringsreglerna gäller inte på privat tomtmark.

Kontakt

Johannes Hukkanen, kollektivtrafikstrateg
Telefon: 0511-38 68 04
E-post: johannes.hukkanen@gotene.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökan

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Adrian Braekke, senast ändrad 06 september 2017