Utvecklingsområden och projekt

Fritid-ungdom arbetar med följande utvecklingsområden 2018-2020.
1) Integration och delaktighet inom ungas fritidsverksamhet
2) Meningsfull fritid för ungdomar med funktionsvariationer
3) Fältarbeta kommunövergripande och även nå ungdomar i riskzon
4) Arbeta för att synliggöra frågeställningar som berör ungdomar med olika sexuella läggningar.

Löpande arbeten
Skapar olika Dialogforum mellan ungdomar och politiker
Skapar meningsfulla lovaktiviteter och aktivitetsprogram

Funderingar kring olika fritidsprojekt?
Ring 0511-386186 Catrine verksamhetsutvecklare på Fritid-ungdom

eller skicka e-post: catrine.persson@gotene.se

tidningsreportage

Reportage från NLT 13 mars 2017

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!