Går´n i Götene

Fritidsgården har öppnat för höstterminen 2018


Måndagar
kl. 15.30-17.30

Tisdagar kl. 18.30-21.00

Onsdagar kl. 18.00-20.00 i första hand för funktionsnedsatta ungdomar

Torsdagar kl. 18.30-21.00

Fredagar kl. 18.30-22.00

Telefonnummer till Går´n: 0511-386940

gårn

Bild utifrån Går´n i Götene

samlad bild

Samlad bild från invigningen 21 mars 2017

 Vi som håller till i de nya lokalerna - Går´n

  • Före detta ungdomscafé Esperanza
  • Fd fritidsgården Guffi som är för ungdomar med olika funktionsnedsättningar, heter numera Onsdagsgår´n.
  • G-huset som är en eftermiddags- och lovverksamhet för ungdomar med behov av extra vuxentillsyn.
  • Tyst replokal. 
    Det innebär att alla instrument är kopplade till en gemensam hub, därifrån går sladdar till hörselkåpor som man sätter på sig. Ljudet går igenom huben och in i hörselkåporna. Ljudet går alltså inte ut i rummet. Denna verksamhet sker i samverkan med musikhuset/Sensus i Skövde.
  • Fältcafé
  • "Level up" är en arbetsmarknadsåtgärd för ungdomar som behöver komma ut i olika sysselsättningar. De är i lokalerna en förmiddag i veckan. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för den verksamheten.
  • Liljestenskolan har ibland anpassade aktiviteter för vissa elever, några tider i veckan.

Fritidsgårdar på de övriga orterna finnas kvar

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Catrine Persson, senast ändrad 04 september 2018